สพป .เลย เขต 1 ร่วมใจสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายกัม […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ จังหวัดเลย

ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรม ZOOMวั […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ผอ.สพป.เลย 1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน

เวลา 14.00 น.ผอ.สพป.เลย 1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดกา […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒

โดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำคัญต่อหน่วยงานราชการ อย่างไร?

ประโยชน์ของการมี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิก […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพป.เลย เขต 1

แชร์เลยก้อ!

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ