ร่วมประชุมรับฟังการทำความเข้าใจในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ บุ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

รับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 08.00 น.นายกัมปนาท ศรี […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเครือข่าย ( PA Support Team )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ สพป.เลย เขต 1 ลงพื้นที่การขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 และการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านหนองบง และโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เวลา 15.15 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

การขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

การขับเคลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

ผอ.สพป.เลย เขต 1 สวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 นั่งสมาธิ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นายกัมปน […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

สพป.เลย เขต 1 ได้กันร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ

รับชมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 08.00 น.นายพงษ์ศักดิ์ […]

แชร์เลยก้อ!
อ่านต่อ