วันศุกร์, กันยายน 30, 2022

กรกฎาคม, 2022

23ก.ค.(ก.ค. 23)08:00:s น.10พ.ย.(พ.ย. 10)16:30:s น.DMC.2/2565จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

รายละเอียดกิจกรรม

รอบที่ 2 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

https://portal.bopp-obec.info/obec65/

ที่ รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ วัน/เวลา
1 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ตรวจสอบ/แก้ไข โรงเรียน 15 ต.ค. – 10 พ.ย.2565
2 ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ำซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพท./สพฐ. 15 ต.ค. – 10 พ.ย.2565
3 ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน จนท.โรงเรียน 10 พ.ย.2565
08.30 – 16.30น.
4 รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน ผู้บริหาร.โรงเรียน 10 พ.ย.2565
08.30 – 16.30น.
5 รับทราบการรายงานข้อมูล สพท. 11 พ.ย.2565
6 ปิดระบบ. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานผลข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ สพฐ. 11 พ.ย.2565
7 ส่งข้อมูล. เข้าระบบ EDC สป.ศธ. สพฐ. 11 – 15 มิ.ย.2565

more

เวลา

กรกฎาคม 23 (เสาร์) 08:00:00 น. - พฤศจิกายน 10 (พฤหัสบดี) 16:30:00 น.

X