วันเสาร์, ตุลาคม 01, 2022

กันยายน, 2022

01ต.ค.00:00:s น.30(ต.ค. 30)16:00:s น.B-OBEC.2565จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดกิจกรรม

บันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์

https://bobec.bopp-obec.info

เวลา

1 (เสาร์) 00:00:s น. - 30 (อาทิตย์) 16:00:s น.

X