วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

450-240
cbc8039df16f411d2ade6be3167f3907
DSC_8466
king-9-3
9-4
Exit full screenEnter Full screen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประชาสัมพันธ์

E-News กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ บรรจุใหม่ 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล DLTV.2565

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทั […]

E-News ประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

E-News ประชาสัมพันธ์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) […]

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

การประชุมผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1photos.app.goo.gl/6NXyR3b8n4GpNDx39 ... See MoreSee Less

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ในสังกัด สพป.เลย เขต 1 จำนวน 42 ราย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดี แม่พิมพ์ที่ดีของชาติ และภารกิจงานที่จะได้รับ แนวทางในการดำรงตนต่อไป การรับรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันได้ (ครูผู้ช่วย) 2565 >>> photos.app.goo.gl/D6a9wQ22BwgEGoud6 ... See MoreSee Less

นับอายุนักเรียน ... See MoreSee Less

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"อนุบาลจิตศึกษา สำหรับครูปฐมวัย"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ... See MoreSee Less

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานจัดการประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.1 เวลา 08.00 - 17.00 น. วันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมเทพบูญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมี นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 2 รุ่นดังนี้ รุ่นที่ 1 ประชุมวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย และอำเภอเชียงคานรุ่นที่ 2 ประชุมวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย อำเภอนาด้วง อำเภอท่าลี่ และอำเภอปากชมภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1 photos.app.goo.gl/YtEkj7yTMcw8AWoL8 ... See MoreSee Less

The Custom Facebook Feed plugin