ตั้งคำถาม สพป.เลย ๑

ช่องทางถาม-ตอบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบได้

เมื่อท่านกรอกข้อมูลคำถามครบถ้วนแล้ว หน่วยงานจะรีบดำเนินการตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง


[dwqa-submit-question-form]

แชร์เลยก้อ!