สพป.เลย เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.3 พ.ย 64

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 1 มอบหมาย นายนพดล ศรีขัดเค้า ,ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำ ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)เพื่อรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติราชการ จาก สพฐ.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1