ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครั้งที่ 4/2564

ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Google Meet for Teaching & Learning By @loei1.go.th

มณฑล พร้อมสันเทียะ
แด่ข้าผู้ยากไร้ โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog