พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน (พระพุทธบารมีศรีสุนทร) เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๙ นายกัมปนาท ศรีเ […]

อ่านต่อ