ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ (14 กันยายน 2564) (อบรมครูผู้ช่วย)

วัน อังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสายรุ่ง […]

อ่านต่อ