ขอย้ายต่างเขตคะ

ครูนก asked 2 เดือน ago

ต้องการสอบถามเรื่องการดำเนินการย้ายต่างเขตไปยังสพป.ขอนแก่น เขต 4 (เนื่องจากสอบถามทางสพป.ขอนแก่น เขต 4 แจ้งว่าส่งหนังสือมายังเขตเดิมให้แล้วนะคะ) จึงขอเรียนถามท่านในขณะนี้ทางสพป.เลย เขต 1 ดำเนินการย้ายต่างเขตถึงขั้นตอนใดแล้วค่ะ