Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18388 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 9946 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2692 ครั้ง

4°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2062 ครั้ง

5°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2048 ครั้ง

6°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2037 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1887 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1736 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1651 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

What You Must Learn About Football Actively playing
โดย: ivesum
ติดประกาศ: 10-20-2018 @ 11:37 pm

You might have so much fun enjoying soccer. But, you want to handle things just a little further more by obtaining some information to assist you to together with your football activity. Absolutely, football is a superb sport activity, and you also are planning to understand some good suggestions. Read more so that you can present you happen to be excellent football participant.

Usually play the golf ball rapidly. No matter the placement you might be in, you should believe quickly and move the soccer ball to a person who is within a stronger position the instant you can. Assist the group build an strike by running forward and making your self to obtain the golf ball yet again.

In order to be an excellent soccer player, you have to learn to dribble. To correctly dribble, make your head down so you can see what you really are undertaking, yet still keep an eye on your rival. Also, keep the tennis ball around your toes constantly. Do this utilizing the exterior and inside of your foot to hold the soccer ball.

When having a charges kick, be sure you take advantage of the inside of your ft .. It is because you may have additional control within your foot. When getting your punishment kick take time to align and then kick with operated power towards the outside the target.

Soccer is actually a group activity so it is very important work along with your team to operate as you system, instead of one athletes. If a person is wide open, move the soccer ball. Trying to get it done all can turn out negatively affecting your crew, and in essence shedding the overall game. Working together as a team is the easiest way to succeed game titles.

It is vital that you remember that soccer is a group hard work. While it could be really tempting to function on producing objectives all on your own, you need to work towards transferring the tennis ball to other individuals. As a result them feel more friendly toward you, and boost the probabilities they are going to profit the love.

You ought to ensure you are constantly training your dribbling capabilities. Dribbling a football soccer ball may be the major simple in football, similar to dribbling a baseball is definitely the main fundamental in baseball. Therefore, you have to be continually dribbling a soccer golf ball when you can. Dribble lower your community, on your property, or at your residence, alternating feet each and every time.

You need to concentrate on shifting the tennis ball more than your own personal physique. The soccer ball provides the possibility to shift much faster than you need to do. You should preserve just as much electricity that you can in soccer as a way to last throughout the activity. You require your power for bursts of velocity when needed to acquire down the field.

Like a soccer gamer, you need a great exercise program on the side of your normal exercise and playing time. Primary building up work outs are best, and can help you get prepared for the strikes you're gonna choose to use your belly at times. These exercises also assist with your stamina to help keep relocating or feeling fatigued and then in discomfort.

Following a powerful soccer instruction exercise routine, it is essential to provide your body the proteins it needs. Health proteins helps muscles re-establish on their own. Pick up a banana and a glass of milk to provide your body the potassium and protein it requires. You may also pick up a health proteins nightclub or eat a can of tuna to deliver your system together with the proteins it deserves.

Make certain that every single football aim is appropriately shock absorbing to assist steer clear of mind accidents need to a participant come in touch with the pole in a activity. Also, forbid your participants from creeping beneath or to an ambition. This may increase the risk for objective to slip in the person, which could cause a severe damage.

Should you be coaching a crew, you need to set up an illustration of exactly what is expected. If you need kids to present 100 %, you will want to present 110 pct when training. Jump on the sector and enjoy your athletes. Show them how to dribble the ball.

Strategy a soccer video game straight. Among the most difficult things to get over is hesitation. Stay constantly warn and on the offensive. You would like to anticipate to come up with a quickly and productive relocate to the objective.

The way to handle parental issues begins by basically paying attention to exactly what the mom or dad is saying. What they say may not often be the things they mean, so seek advice and let them know that you just genuinely value the things they are saying. As soon as they have verbalized their problem, interact with each other to locate a option which is reasonable to the two them and you.

Watch your favorite specialist soccer gamers in action. This doesn't indicate just getting the game on tv. What this means is working on the player, and just how they communicate and move on the area. Evaluate their enjoying fashion and understand their business which makes them among the best. Attempt to understand how to combine individuals movements into your very own activity.

End hesitating when you play soccer. Hesitation will keep you from transforming into a great gamer. It is not easy to work if you're experiencing difficulty figuring out what your upcoming transfer is. The more definitive you happen to be, the greater effective your game will probably be. Swift measures is only going to enhance your game.

To boost the power of your instep chance, shift your weight for your hitting ft . after your follow through. If you do it appropriate, you are going to sometimes be momentarily airborne. That simply demonstrates that each and every little bit of energy you could potentially muster ended up with your striking ft . just before it made exposure to the ball.

Amazingly, soccer objectives may be dangerous, specially movable versions. Educate the kids to never climb up on any part of the aim. Check every one of the equipment that joins the target prior to engage in and fix any injury. Lastly, only use desired goals on completely level enjoying job areas in order to avoid them from dropping and injuring anyone.

You possess finished reading this post about football, and now you have to go over to the area and set into enjoy what you've figured out. Will not consider the fun out from the sport activity, but continue to be devoted and utilized as well. It is actually time for you to see just how great of a football person you are able to come to be.

vitamine per capelli sani


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-20-2018 @ 11:37 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที