Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18798 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10095 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2714 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2123 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2081 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2067 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1910 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1753 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1671 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1654 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Should Read through Guidance Just Before Cosmetic Plastic Surgery
โดย: ibiguzaq
ติดประกาศ: 10-19-2018 @ 04:25 am

Reconstructive surgical procedure has been in existence for some time, but it has recently developed in acceptance. Considering that everyone is obsessive about enhancing their look, cosmetic surgery can be accomplished pretty much anyplace. Despite the fact that these are not unusual treatments, they carry plenty of danger. This post will one to make clever cosmetic plastic surgery choices and make sure you get outcomes that you can feel good about.

Examine the plastic-type material surgeon's schooling out. If you are thinking of any kind of surgical treatment, you will want to ensure it is done efficiently. It is advisable to research the schooling the doctor has gotten and make sure they are registered before making the decision to ask them to execute your surgery.

By no means get aesthetic surgery as you believe it could make you more desirable to a person you are considering. While that can result in them exhibiting far more a desire for you, the truth is they like the graphic they are seeing and not that you actually are being a person.

Plastic surgery is normally much more painful than many people anticipate. The reason being it typically consists of vulnerable areas of the body like facial capabilities, or busts. It is very important take into account pain management in advance. You are able to put into practice a great method ,when you are basically suffering. This includes buddies, and household who are able to deal with you.

Make sure that the outcomes you need to accomplish from your cosmetic treatment are reasonable, instead of situated in attaining Hollywood, red carpet perfection. There aren't constantly ensures with plastic cosmetic surgery. Despite the most effective doctor and attention, you may possibly not receive the exact final result you needed hoped for.

Get a tour from the hospital prior to the day of your respective surgical procedure. If you're gonna have outpatient surgical procedures, you need to inquire about viewing the surgical procedure locations ahead of time. When you are aware the area by which you are going to have your surgical procedure, you might really feel convenient.

Before obtaining plastic surgery, remember that there could be problems through the treatment. Your cosmetic surgeon will probably review these possible issues along. It is recommended for you to understand them. A few of the complications could include contamination, swelling, greater hypertension, and even though rare, even dying.

Keep in mind that cosmetic plastic surgery is indeed surgical treatment. You will need to have recovery time when your surgical procedures are accomplished. Stick to your surgeon's healing process exactly. This should help you feel great earlier. It will protect against infection, and additional issues. Pay attention to your doctor's referrals, and you will definitely be good.

Whenever people hear the term surgical treatment, most think about such things as breasts advancements or face raises. There may be another type of cosmetic surgery which is especially useful to females who have endured cancers of the breast. Reconstructive surgical procedures are carried out to ease some of the emotional anguish associated with mastectomy.

Plastic methods are nothing new they are executed throughout background. The widespread recognition of these methods tends to make finding physicians effortless, but it is important too to gain a complete comprehension of prospective treatments and what sorts of medical doctors are best fitted to conduct them. Utilizing the details right here, you should be able to come up with a a lot more informed choice.


vitamine für haarausfall


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-19-2018 @ 04:25 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที