Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19172 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10373 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2789 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2142 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2092 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2079 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1921 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1766 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1682 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1667 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

What You Must Know About Taking part in Football
โดย: ynena
ติดประกาศ: 10-11-2018 @ 01:00 am

If you are already an avid soccer supporter, then a article listed below is merely to suit your needs. Needless to say, you'd like to become great participant, and there's significantly you must know. Read more to understand suggestions which you make use of to acquire to the next level.

Conversation is crucial on the sport of football. You have to talk with your teammates to make sure they know when you need the golf ball. Educate your teammates what is taking place around the discipline. A person that is attempting to management the golf ball may not notice a player from the other team developing from behind.

Communication is very important on the football field. Utilizing simple terms or words, like "change," may help you along with your teammates enjoy a more cohesive game. In particular, being spoken because the rate of the online game chooses up can certainly help anyone to "play better" and finally succeed the overall game.

To be a wonderful football gamer, you need to be extremely energetic inside the activity. Enroll in a community team and turn up for all those procedures. Explore local soccer clubs you may become a member of. Figure out all you are able about the reputation of the soccer night clubs in the area. The more effective your skills, the more effective club it is possible to pertain to.

Be quick along with your selections about the industry. You need to remove the golf ball as fast as you obtain it. If you can't make something happen right after two details, the ball must be delivered on. If you want to ensure that is stays, you will likely get rid of it or cause your crew to shed its momentum.

When taking part in a game title of football, be sure to remain focused. Remember that this game isn't finished before the referee affirms it can be. Don't get lost inside the time since your crew is ahead or because there isn't lots of time still left in the game. Scoring an ambition inside the last second from the online game might make or break online games or championships.

Conditioning is among the most significant elements of any sports activity. This is especially valid in terms of soccer. Football participants manage a lot for that reason, constructing your operating strength is a component of an successful soccer conditioning software. When working, work at the gradual continuous rate, then perform a 30 second burst open of operating as quickly as you are able to. Do this again procedure all through your manage.

Try and exercise with gamers which may have a lot more expertise than you. It is possible to quickly improve your video game. Learn anything you can by asking them questions. These are typically skilled team gamers so that they will likely be glad to support. If there are actually no very experienced players at the club, think about exploring other individuals to see if they are able to support.

While you are teaching football, it is important that you give all of the athletes equivalent focus. When you cease a person from taking part in as they are not too good, you will see not a way for them to enhance. Permit them to play, then meet with them following to provide them a critique.

You have to learn from the faults you will be making. Perhaps you shed the golf ball every time you dribble it along the industry. Watch other people who successfully dribble and see what they are doing that you will be not doing. If you require information about dribbling, speak with the trainer or other participant.

When capturing the soccer tennis ball, just use the front a part of your ft .. If you utilize your toes or perhaps the inside of and out of your respective footwear, your shot will never be as effective or as aimed as it ought to be. Process this taking pictures approach till it gets secondly nature.

When you are trying to improve your expertise at football, a single important is conquering personal-hesitation. You have to persuade your self that you can attain your ultimate goal rather than permit something hold you back. If you believe you could do well, it will be possible to keep up the willpower to stick with the preparing and practice and get your training goals.

To get much better at anything at all, as well as your football skills, you should be focused on generating constant development. As an alternative to centering on any one establish back or loss, continue to keep centered on your general growth after a while. In the event you drop a game title, discover what you are able from it and change it into the chance to make beneficial modify.

Keep up your self-confidence when you're actively playing soccer. Accomplishment in soccer can be as a lot in your mind since it is within your ft. This really is a intellectual online game, and also you are much more likely to be successful should you be comfortable an truly think you can earn. When you're ready to go on a picture, have confidence you'll do well as opposed to having to worry about absent.

Assurance is produced by work. This means top quality job is completed during process. An alternate way to help build self-confidence inside the team is to apply visualization techniques of really winning a game title, scoring the the winning objective and successfully obstructing passes by. By finding out how to believe excellent and thinking in on your own, you are able to build a self confidence the two off and on the sector.

Practice your juggling skills in your house together with the football ball. Manage from your thigh when and catch the tennis ball. Then, manage twice and catch. Maintain your handle, whilst keeping reiterating this method. Your activity enhances greatly as you become greater at juggling. Anything at all like this that you can do to assist you management the ball much better is essential.

A great concept for obtaining more football practice is to check out your nearby YMCA or group heart. A multitude of locations supply many different intramural sporting activities groups, and particularly if are now living in a big neighborhood, you are likely to find a football group or football club with many other lovers for example on your own.

Becoming much better at soccer commences with discovering good information. After that, it has to grow to be helpful exercise and instruction. Utilize the recommendations in this article so that you can be an even better soccer person. Carry on and discover in order to give the levels of competition a run for his or her funds.


chwilówki przez internet


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-11-2018 @ 01:00 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที