Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19186 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10438 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2847 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2174 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2105 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2088 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1932 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1779 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1692 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1682 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Want Information Regarding Web Site Design? Seek Out Very good Suggestions Right
โดย: qiliroze
ติดประกาศ: 09-26-2018 @ 11:46 pm

You could have programy partnerskie co to jest dreamed about developing an internet site, but noticed stressed when considering the method engaged. The act of producing an identification or appearance on the Internet could be considerably daunting, whether or not you should do it for your own personel purposes or even for other people's motives. This content under will offer some helpful tips for getting started with website design.

If you're taking care of web page design utilize the appropriate graphics for the job. Recall, bitmap pictures will get very big and frequently don't job well when PNG images job okay. For screenshots, text buttons, and other low-photographic photos, use PNG if the appearance has greater than 256 shades, and GIF or else. You can utilize Jpegs for pictures.

Have a popular tagline on the internet site. This tagline ought to give guests a sense of what your website is about. A definite tagline allows the reader easily to find out what the site is about, because most men and women come to a decision to be or go usually inside 8 mere seconds.

Don't make an effort to fit excessive to one site when you're developing an internet site. If your webpage is way too occupied it should take a great deal lengthier to stress and will overwhelm site visitors. When you're likely to be putting up lots of articles, generate web pages for anything you can to lower the clutter in your web page.

It may well appear pretty, but stay away from having a lot of animated graphics on your own web site. Getting your income splash webpage spin, rewrite and blink could appear awesome for your needs, nevertheless it will almost certainly travel possible visitors apart. Whenever you include way too many elegant splashes like that, it will make your site appearance amateurish which can be not your message you need to communicate.

Have got a website chart. They are helpful to your clients and the various search engines, while they provide a in depth review of all of your site. It could be a guideline for visitors hunting for a a number of element of your web site, as well as allow you to record its composition and design.

Make your hyperlinks evident. Customers usually do not like spending time wading by your site looking for anything they would like to try. Possessing a website guide, along with offering big, well known back links can help your viewer determine what they are seeking with out wasting time in the search. Lead them to your information.

White can be quite a successful colour for your personal history. Number of visitors get issue with a white colored background, which seems professional or, at most awful, simple. Textual content content is also more clear on the white-colored track record. Complex backdrops distract readers and visitors, and may slant your page to an not professional picture. Basic backgrounds are generally a greater option.

Now that you've achieved the conclusion with this article, you may be itchiness to visit out there and design and style a awesome website. Furnished with the data that you've obtained using this report, you must be able to just do that. Use this info plus your best instincts to create the internet site of your respective ambitions.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-26-2018 @ 11:46 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที