Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19186 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10438 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2847 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2174 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2105 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2088 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1932 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1779 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1692 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1682 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Improve Your Existence, Look At This Post Concerning Earning Money Online Tips A
โดย: aliwer
ติดประกาศ: 09-02-2018 @ 06:06 pm

Most we all want to learn to make more cash. And many individuals want the luxurious of freelancing by themselves, but they just have no idea how to start. Imagine if you could potentially make money online by functioning in the convenience of your personal residence? Effectively, you may be amazed to discover that you could! Keep reading to find out what you ought to know.

best hair pills for hair loss

To gain some quick money online try out among the numerous public auction internet sites. These internet websites allow you to promote many goods, each new and employed. Gather collectively carefully put on garments from your cabinet. Then, picture every piece and set them with an auction website. Using these internet sites, it is possible to established the absolute minimum bid to ensure that you receive the cash you would like from the clothes.

Take into account what you already do, be they pastimes or work, and consider the best way to use all those skills on the web. If you make your children clothing, make two of each and then sell on the additional on the web. Love to prepare? Offer your abilities through a internet site and individuals will work with you!

Layout and build internet sites for anyone on the web to produce a little extra money on the side. This can be a great way to showcase the skill sets which you have employing plans like Kompozer. Require a type in advance on web site design in order to remember to brush on your skills before you start up.

Join a emphasis team in order to develop money on the side. These organizations gather together from an internet hub with a actual location in which they are going to focus on a whole new services or products which is out in the marketplace. Normally, these groups will collect in huge metropolitan areas in your area.

Don't cease your entire day career till the on the web money making option you're looking at begins paying down. Even though it could end up being a jackpot, you don't would like to threat simply being up the creek if it's not everything you had been hoping for. Constantly have enough money in the financial institution for a few month's of charges, simply to be in the harmless area.

Check out online message boards devoted to assisting you to discover reputable on the internet job prospects. There are numerous centered on niches which you can find people just like you on, including work at home mommy community forums. As soon as you join the neighborhood, you'll be designed for making plenty of cash online!

Generating an income online is a thing you can't just do right away. You have to stick to your plan and remember that willpower will bring you through the tough times. The harder you just work at it, the greater number of you may make, so metal your dedication and maintain looking at post like this 1 for more information.

Be grounded in your expectations about earning money online. Still it usually takes effort and time. Filter out 1 hour per day out of your timetable to pay on the web taking care of points, but usually do not quit the day work however. It can be days or perhaps months even before you know what you are actually good at.

Blog writers make lots of money online. There are plenty of those who get pleasure from writing a blog being a hobby. Earning money by using it makes it so much more desirable. You are making money blog sites through promoting. You can expect to earn money every time somebody mouse clicks among the advertising.

Do secret shopping online. Just as you've noticed that suspense store shopping can be carried out in community shops, it is also carried out on-line, way too. They may be paid out to go into a retailer, go shopping, then entry their expertise. It only seems natural that mystery store shopping would distributed on the on the web world of store shopping. Although it might not shell out a whole lot, it's better than absolutely nothing.

Many web sites available pay for men and women to do tasks that can not be managed from a computer. It will be flagging unacceptable process or seeking the title of your enterprise on a invoice. These tasks require human being learning ability to find the solution. They may be realistically very easy to conduct and can present you with some extra cash.

Be honest with yourself about the amount of money you can make online. According to what you're planning to do, it is vital that you might be practical about your desired goals. Even if you must pay your debts, search for a number of possibilities to make comes to an end meet up with, but never put all your chicken eggs into one particular basket.

In the event you have the right expertise and the products, you could make video lessons to publish on the web. Then, you may post your video lessons online. If your video lessons are intriguing, both training a skill or providing a amusing outlook, men and women will start watching them regularly. Then, set ads on your site. This helps you earn some money.

Don't acquire every book about generating income online. Most of the time, these textbooks are offered by men and women in whose state they fame is they are instructing men and women how to earn money online. Before buying an e-reserve or guide about making cash, make sure that you know a bit regarding the writer, so you have witnessed testimonials in regards to the reserve.

If you locate a dollars-generating option on-line, do some research to determine if anybody has evaluated it. Sometimes an organization can make a variety of guarantees about higher cash flow potentials, but reviews could say otherwise. In order to avoid acquiring burned, research an organization possibility extensively prior to making whenever or monetary agreements.

Continue to keep books how you are performing from calendar month to 30 days. Some people go in terms of really posting their cash flow records on the web. These are an excellent way to keep you motivated together your web earnings journey. It factors anyone to assess your amounts and what's functioning compared to what isn't working.

As you have seen, generating income online is not a pipe dream. There are individuals all across the globe that are now creating excellent funds on-line. You will be able being your own supervisor to make your very own judgements about the amount of money you generate from now on. Best of luck!


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-02-2018 @ 06:06 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที