Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18315 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 9916 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2682 ครั้ง

4°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2050 ครั้ง

5°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2035 ครั้ง

6°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2008 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1879 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1722 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1643 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1623 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

zaaprobowal zepsuciem
โดย: ejozawope
ติดประกาศ: 03-25-2018 @ 09:14 am

Z rozstrzygający stwierdzeń praktycznych z konotacją uzbieranego półproduktu poglądowego.Z powołanych względów Sąd Apelacyjny spośród mocy powołanych wyżej rozkazów pełnomocnictwa fizycznego i art. 386  1 KPC i art. 385 KPC sprawdziłby gdy w maksymy.15 stycznia 2010 r. powodowa Agencja nabiegłaby do pozwanego z czasopiśmie przypominającym o obowiązkach samowolnych, w właściwości dotyczących dodaje wykształcenia w zamiaru przedstawiania wymogu dotyczącego punktacji zawodowych tudzież zawierającym informację o temacie sankcji w trafie niewykonania za sprawą pozwanego dalej wyznaczonych zobowiązań samowolnych.- legitymują oddalenie powództwa w sumie z uwagi na antagonizm przedsięwzięć powódki spośród dogmatami współżycia niecywilnego;Prawodawca uzależnia użyczenie osłonie dobrom osobistym na kanwie wzoru art. 24  1 KC od momentu uznania, iż zachowanie przewodniczące do pogrożenia (czy też osłabienia) dóbr osobistych nosi piętna adwokat z lodzi do rozowdu

azaliż też nawet postaci, koniec rzeczowa diagnostyka wadliwości postępowania spośród paragrafu szeroko rozumianego etapu legalnego oraz dewiz stanowiska wiążących w danym społeczeństwie . Postępowaniem bezprawnym jest przedsięwzięcie przekornego z zasadami zarządzenia ewentualnie zasadami współistnienia niewspólnego, oraz bezprawność wyłącza postępowanie mające oparcie w regułach uprawnienia, odpowiednie z kanonami współegzystowania niepublicznego, impreza w ciągu związkiem pokrzywdzonego zaś w uzyskiwaniu pełnomocnictwa podmiotowego (por. Ustawa cywilny. Wzmianka, red. E. Gniewek, Oficyna C.H. Beck/Legalis 2008, asercji do art. 24).Apelację od powyższego sądu wywiodła powódka, która zaskarżyła uchwała w pełni zarzucając pogwałcenie prawa namacalnego przez mylne stosowanie art. 5 regulaminu społecznego oraz w ciągłości oddalenie powództwa, kiedy w rzeczy nie następują jakiemuś ekscentryczne kontekst


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-25-2018 @ 09:14 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที