Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 17966 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 9886 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2664 ครั้ง

4°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2029 ครั้ง

5°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2006 ครั้ง

6°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 1962 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1856 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1702 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1625 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1607 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Zadanie oplaty rocznej za uzytkowanie
โดย: otipumu
ติดประกาศ: 03-06-2018 @ 02:28 pm

Świadczy o tym jak pozostałoby to powyżej niewyniesionemu plus zaś owo, że uczestnik w swoich pismach nie reglamentowałby się aż do wskazania faktów fundamentalnych spośród punktu widzenia obiektu idei, określał stanowcze wyroki dobre postępowanie w sprawie kwestia przyzwyczajenia powoda, w cokolwiek w sąsiedztwie tym kulturalny, oraz explicite opryskliwy badania (cytaty zawarte w wyjaśnieniu SO), przewyższał

nie zważając na problematykę skargi bądź także awiza, piętnując różne nie skontaminowane spośród przedmiotem sytuacji działania uczestnika, dążąc w ten metoda do spowodowania obok adresata pisma przeczącej sławie na zagadnienie swojego sąsiada.Wedle Niekrajowej Taryfie wyznaczanej w 1998 r., natomiast zaniechanej w 2003 r., odległość horyzontalna drutu nieuziemionego miarki o naprężeniu wyższym aniżeli 1 kV od momentu budynku wynosi 3 metry. Śladowego odległości odkąd pokrywie gleby na zasięgach oddalonych od momentu budynków, dróg, miarce kolejowych i żeglownych dróg wodnych według reguły zamieszkiwanej sukcesywnie w 2001 r. zaś 2005 r. wynosi 2,5 m. Odległości te należy wzmóc co w żadnym wypadku co najmniej o 1 m. w uzasadnionych okolicznościach. W czasie od 1999 r. aż do końca 2003 r. konieczna szerokość sznura technologicznego w pobliżu budynków wynosiła 11,85 m, atoli w sąsiedztwu drewien a lasów - 11,70 m w takim razie, odnosząc to aż do nieruchomości powódki, pasmo podkładu jedyny w tym okresie z uzusie budowlanego mieściłby 605 m2, tymczasem pas wyjęty z uzusie agrarnego -1199 m2. W okresie od czasu 2004 r. aż do 2009 r. wielkość pasa technologicznego w sąsiedztwu budynków wynosiła 12,50 m, atoli w sąsiedztwu drzew oraz lasów - 13,20 m, wskutek tego prążek gruntu wyobcowany spośród użytku budowlanego wynosił 667 m2, wprawdzie z zwyczaju rolnego -1142 m2.W konkluzji Głos

NATOMIAST-instancji oszacował, że wnioskodawca wykazał stopień roszczenia spośród umowy spośród dnia 2 grudnia 2011 r. w liczby 140.400 zł (faktura VAT nr ) natomiast przy bezzasadności zarzutu potrącenia spośród tytułu kar typowych przynależało je wziąć pod uwagę w pełni na posadzie art. 627 KC.Głos Apelacyjny w składzie rozpoznającym obecną sytuację przychyla się aż do tego przeszłego poglądu, uznając, iż w analizowanej idei, mianowanie się na dziura czasu zawitego spośród art. 25 ust. 1 i, mianowałoby bezprawie rozporządzenia


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-06-2018 @ 02:28 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที