Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19178 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10406 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2795 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2146 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2098 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2080 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1925 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1771 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1686 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1673 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมดหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

กลุ่ม : หน้าแรก / รวม - โปรแกรม


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (Z ถึง A)


  รวมเพลงประจำเมืองเลย 
รายละเอียด: รวมเพลงเก่าเมืองเลยกว่า 10 เพลง
รุ่น: 2552.1 ขนาด: 40.32 MB
เพิ่มเมื่อ: 20-พ.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 663 คะแนน: 6.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  โมดูลเสนอข่าวกิจกรรม ActiveShow_iOne 
รายละเอียด: ผมปรับปรุงโมดูลจาก ActiveShow ของ By: Anon Sudsai From: http://www.lerdsin.go.th
 • ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการเสนอภาพข่าวกิจกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
 • เพิ่มเมนู 3 รูปแบบ (แสดง 1 Td, 2Td และ 3Td)
 • รุ่น: 0.1.2005 ขนาด: 86.57 Kb
  เพิ่มเมื่อ: 13-พ.ย.-2005 ดาวน์โหลด: 1347 คะแนน: 6.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    โปรแกรมอ่านเลขฐาน 2 
  รายละเอียด: มีวันหนึ่ง ผมอยากแปลงตัวอักษรให้เป็นเลขฐาน 2 เลยใช้โปรแกรม Excel เขียนสูตรดูพอได้ค่า แต่ดูยาก!! พอดีน้องที่เชียงใหม่ เขต 5 ก็ลองเขียนเลยนำมาฝากให้ลองนำไปใช้กันดูนะ
  รุ่น: 1.0 ขนาด: 17.50 Kb
  เพิ่มเมื่อ: 03-ก.ย.-2005 ดาวน์โหลด: 803
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management  ดาวน์โหลดยอดนิยม
  รายละเอียด: ปรับปรุงล่าสุด เปิดทดลองใช้งานแล้วที่ eoffice.thaitumhost.com
  สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
  สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หรือสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายในการจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตให้บุคลากรในองค์กร สามารถทำงานจาก ระยะไกล หรือ ในตำแหน่งใดๆในสำนักงานได้โดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ทำงานของพนักงาน ผู้นั้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกลับได้ลอดเวลา
  กิจกรรมที่ดำเนินการ อยู่ในสำนักงานแบ่งกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
  1. การจัดทำเอกสาร
  2. การนัดหมาย
  3. การนำเสนอข้อมูล
  4. การบันทึกข้อมูล
  5. การรับส่งเอกสาร
  6. การลงทะเบียนเอกสาร
  7. การดำเนินการตามเอกสาร
  8. การติดตามเอกสาร และการดำเนินการ
  9. การเรียกใช้ข้อมูล
  10. การติดต่อบุคลากร ทั้งภายนอก และภายในองค์กร
  11. การตรวจสอบกระบวนการ
  12. กิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน
  ในระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลข เขต 1 ได้แบ่งระบบออก ดังนี้
  1. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน -> เสร็จแล้ว
  2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ -> เสร็จแล้ว
  3. ระบบจองห้องประชุม -> เสร็จแล้ว
  4. ระบบจองรถส่วนกลาง -> เสร็จแล้ว
  5. ระบบยื่นใบลากิจ ป่วย -> เสร็จแล้ว
  6. ระบบบริหารองค์กร -> เสร็จแล้ว
  7. ระบบฝากข้อความ -> เสร็จแล้ว
  8. ระบบนัดหมาย -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
  9. ระบบมอบหมายและติดตามงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
  10. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
  รุ่น: Version2.1 ขนาด: 2.99 MB
  เพิ่มเมื่อ: 13-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 10406 คะแนน: 8.0 (81 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
  รายละเอียด: สามารถสั่งจัดตารางสอนได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และ สามารถจัดเองได้ด้วยมือ โดยมีระบบช่วยเหลือมากมาย จัดง่าย ๆ ด้วยคน ๆ เดียว ใช้เวลาจัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง แก้ไขตารางสอนง่าย ๆ พิมพ์สะดวก สบาย
  การจัดการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านต้องดำเนินการกรอกข้อมูลตามลำดับ เมนู คือ
  1. กรอกข้อมูลกลุ่มสาระ
  2. ตามด้วย ข้อมูลอาจารย์
  3. ข้อมูลแผนการเรียน
  4. ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
  5. ข้อมูลชั้นเรียน
  6. ข้อมูลวิชาเรียน
  7. ข้อมูลโรงเรียน

  นายบุญมี มุคสิงห์
  จากเว็บไซต์ http://www.phetlakorn.com/firstpage.php?sch=plk
  รุ่น: 3.0 ขนาด: 1 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 17-พ.ค.-2007 ดาวน์โหลด: 19178 คะแนน: 8.0 (146 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด | ความเห็น (1)

    บันทึกข้อความ&หนังสือราชการ TH SarabunPSK 
  รายละเอียด: ตัวอย่างบันทึกข้อความ และหนังสือราชการภายนอก สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  รุ่น: v.1 ขนาด: 672 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 21-ก.พ.-2011 ดาวน์โหลด: 790
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    Xls2sql-full 
  รายละเอียด: โปรแกรม upload ไฟล์ Excell เป็น SQL สุดยอดของการสร้างฐานข้อมูลง่าย ๆ จาก Excell
  รุ่น: 0.1 ขนาด: 442 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 26-ม.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1143 คะแนน: 5.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    URL2BMP 
  รายละเอียด: ใช้จับภาพเว็บไซต์ที่ยาวเกินหน้าจอให้ได้รายละเอียดทั้นหน้าเว็บไซต์
  ดาวน์โหลดได้แล้ว ระเบิดไฟล์ url2bmp.zip ไปไว้ในโฟลเดอร์ > เรียกใช้งานที่ไอคอน url2bmp.exe โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม >หน้าตาโปรแกรมมีหน้าเดียวครับใช้งานง่าย ๆ
  1.ในช่อง URL ใส่ชื่อเว็บที่ต้องการจับภาพลงไป ยกตัวอย่างเช่น http://web.loei1.go.th
  2.ในช่อง View และ Image Size ให้ใส่ความกว้างและความยาวของเว็บ (แนะนำที่ความกว้าง 800 และความยาวให้กะประมาณเอาเองครับ)
  3.ในช่อง Wait ใส่เลข 1
  4.ถ้าไม่ต้องการจับภาพ Scroll bar ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ Remove right scroll bar
  5.ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกในช่อง Output image แล้วเลือกรูปแบบในการบันทึกมี 4 รูปแบบ คือ BMP, PNG, JPEG, TIFF
  ++เสร็จแล้วคลิก GO
  รุ่น: 1.03 ขนาด: 358 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 745
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    TMPGEnc 2.5 
  รายละเอียด: แปลง VCD karaoke เป็น MP3 มาใช้งานกันเถอะ
  1.ดับเบิลคลิกที่ TMPGEnc รอสักครู่คลิกปุ่ม OK จากหน้าจอต้อนรับ > จากนั้นเป็นหน้าจอกำหนดรายละเอียดของโปรแกรม คลิก Cancel ไปเลย
  2.ใส่แผ่น VCD karaoke คลิกเมนู File > MPEG Tools
  3.คลิกแท็บ De-multiplex แล้วคลิกปุ่ม Browse เพื่อหาชื่อไฟล์ *.dat จากแผ่น VCD
  4.เลือกไดรฟ์ซีดีรอมที่ Look in : เลือกโฟลเดอร์ MPEGAV , Files of type : เป็น All files(*.*) , เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น AVSEQ01 แล้วคลิกปุ่ม Open
  5.กลับมาที่แท็บ De-multiples คลิกที่ audio_stream 0x00 เพื่อแยกเอาเฉพาะเสียง , คลิก Run
  6.เมื่อปรากฎหน้าต่าง Save เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์เสียง (*.mp2) ช่อง File name ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ได้ คลิก Save
  7.โปรแกรมจะเริ่มทำงานจนเสร็จ คลิก Close
  8.กลับมาหน้าต่างหลักของโปรแกรม ในช่อง Stream type เลือก ES (Audio only) เสร็จแล้วในช่อง Audio source ให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกชื่อไฟล์ mp2 ที่เราสร้างไว้
  9.คลิกเมนู File > Output to file > WAVE fle
  10.จะปรากฎหน้าต่าง Save As คลิกปุ่ม Setting และในช่อง Format ให้เลือกที่ MPEG Layer-3 คลิกปุ่ม OK
  11.เสร็จแล้วโปรแกรมจะให้เราบันทึกชื่อไฟล์เพลงที่ได้ > ตั้งชื่อไฟล์ > คลิกปุ่ม Save รอจนโปรแกรมแปลงไฟล์จนเสร็จ
  ++ลองเปิดเพลงที่ได้จากโปรแกรม WinAmp ดูซิ ได้เป่า!! คราวนี้ก็นำไปเขียนลงแผ่นซีดี ไว้ฟังกันนะครับ!!
  รุ่น: 2.511.51.1 ขนาด: 0 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 2795 คะแนน: 3.5 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    swishv2.0keygencore 
  รายละเอียด: โปรแกรมเสริม SWiSH ใช้สร้างโลโก้ Flash มีรูปแบบตัวอย่างด้วย
  1. ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ไว้
  2. ดับเบิ้ลคลิก swishv2.0keygencore
  ++ใช้สร้าง code ใช้ใน SWiSH
  รุ่น: V.2.0 ขนาด: 9 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-พ.ย.-2004 ดาวน์โหลด: 2098
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด  เลือกหน้า:

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที