Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19178 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10404 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2795 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2146 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2098 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2080 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1925 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1771 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1685 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1673 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมดหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

กลุ่ม : หน้าแรก / รวม - โปรแกรม


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: คะแนน (น้อยไปมาก)


  MyUninstall 
รายละเอียด: ใช้ลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการคล้าย Control Panel > Change/Remove ใน Win
คลิกดาวน์โหลดตามชื่อไฟล์
วิธีใช้งาน
1.ติดตั้งโปรแกรม
2.เมนู View > Show Items With No Uninstal : ใช้จำแนกโปรแกรมที่ไม่ควรลบ เพราะอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของเครื่องหรืออุปกรณ์บางอย่างได้
3.เมนู View > Show Grid Line : ไม่ต้องการให้โปรแกรมแสดงเส้นแบ่งระหว่างรายชื่อของโปรแกรมต่าง ๆ
รุ่น: 1.1.1.0 ขนาด: 25 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 678
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  Restoration (Rest2514) 
รายละเอียด: กู้ไฟล์กลับถึงคุณจะลบไฟล์แบบถาวรไปแล้วก็ตาม หรือใช้คำสั่ง Empty Recycle bin แล้วก็ตามเถอะ
วิธีใช้งาน ::
1.ดาวน์โหลดมาแล้วคลิกเรียกโปรแกรม Rest2514
2.เลือก Drive ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม Search delete file (โปรแกรมจะทำการค้นหาไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไปแล้วและแสดงรายชื่อไฟล์เหล่านั้น
3.คลิกให้แถบสีเลือกไฟล์ที่ต้องการจะกู้กลับมา
4.เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วคลิกปุ่ม Restore by Copying โปรแกรมจะถามให้บันทึกไฟล์ที่ต้องการกู้ไปไว้ที่โฟล์เดอร์ไหน ได้ที่แล้วสั่งบันทึกได้เลยครับ
บางกรณีไฟล์ที่กู้มาได้อาจไม่สมบูรณ์ 100% นะ!! แต่ใช้ได้ผลกับไฟล์ที่เพิ่มถูกลบไปไม่นาน
รุ่น: 2.5.14 ขนาด: 1 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 1460
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  Photocopier 2.26 
รายละเอียด: ทำเครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องสแกนฯ+เครื่องพิมพ์ = ให้เป็นเครื่องถ่ายเอกสาร
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้แล้วนำมาใช้งานได้เลย หน้าตาโปรแกรมแบ่งเป็น 5 ส่วนใช้งานอย่างนี้
1. ชุดปุ่ม 3 ปุ่มแรก copy in black and white, copy in grey scales, copy incolor :: ใช้กำหนดรูปแบบของเอกสารที่จะพิมพ์ออกมาว่าเป็นภาพขาวดำสำหรับพิมพ์เอกสาร, ภาพสีเทา(Grey)สำหรับพิมพ์ภาพถ่ายขาวดำ และภาพสีกรณีพิมพ์เอกสารสี
2. ชุดปุ่ม 100%, 70% :: ใช้กำหนดขนาดของภาพที่ต้องการพิมพ์
3. ชุดปุ่มเลื่อนสคอร์บาร์ :: ใช้กำหนดความเข้มของภาพ
4. ชุดปุ่มเลข 0-9,c :: กำหนดจำนวนแผ่นของเอกสารที่จะพิมพ์
5. ปุ่ม copy :: สั่งให้เริ่มทำงาน > คลิกแล้วเครื่องสแกนเนอร์จะเริ่มสแกนเอกสาร > เมื่อสแกนเสร็จ > ก็จะส่งงานต่อไปยังเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ตามค่าที่ตั้งไว้ข้างต้น Finnish
รุ่น: 2.26 ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 814
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  URL2BMP 
รายละเอียด: ใช้จับภาพเว็บไซต์ที่ยาวเกินหน้าจอให้ได้รายละเอียดทั้นหน้าเว็บไซต์
ดาวน์โหลดได้แล้ว ระเบิดไฟล์ url2bmp.zip ไปไว้ในโฟลเดอร์ > เรียกใช้งานที่ไอคอน url2bmp.exe โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม >หน้าตาโปรแกรมมีหน้าเดียวครับใช้งานง่าย ๆ
1.ในช่อง URL ใส่ชื่อเว็บที่ต้องการจับภาพลงไป ยกตัวอย่างเช่น http://web.loei1.go.th
2.ในช่อง View และ Image Size ให้ใส่ความกว้างและความยาวของเว็บ (แนะนำที่ความกว้าง 800 และความยาวให้กะประมาณเอาเองครับ)
3.ในช่อง Wait ใส่เลข 1
4.ถ้าไม่ต้องการจับภาพ Scroll bar ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ Remove right scroll bar
5.ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกในช่อง Output image แล้วเลือกรูปแบบในการบันทึกมี 4 รูปแบบ คือ BMP, PNG, JPEG, TIFF
++เสร็จแล้วคลิก GO
รุ่น: 1.03 ขนาด: 358 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 745
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  Flash Catcher 
รายละเอียด: โปรแกรมจับภาพแฟลชจากเว็บ ทดลองใช้ 26 ครั้ง
ดาวน์โหลดได้แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ FlashCatcher.exe ทำการติดตั้งตามขั้นตอน Next จนแล้วเสร็จ
1.เอาแหละมาใช้งานกัน เปิดเว็บที่มีไฟล์ Flash ที่ต้องการเซฟ
2.จากนั้นเปิดโปรแกรม FlashCatcher ที่หน้าต่างโปรแกรม คลิก Change Folder
3.คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะ Save ไฟล์ไว้ที่ไหน แล้วคลิก OK
4.เลือกไฟล์แฟลชที่ต้องการจากเมนู Flash List: ดูตัวอย่างที่ Preview
รุ่น: xx ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 846
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  swishv2.0keygencore 
รายละเอียด: โปรแกรมเสริม SWiSH ใช้สร้างโลโก้ Flash มีรูปแบบตัวอย่างด้วย
1. ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ไว้
2. ดับเบิ้ลคลิก swishv2.0keygencore
++ใช้สร้าง code ใช้ใน SWiSH
รุ่น: V.2.0 ขนาด: 9 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-พ.ย.-2004 ดาวน์โหลด: 2098
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  mod_attachment-styeYaBBse-6.4.2548 
รายละเอียด: ผมเคยทดลองใช้กระดานของ yabbse_1-5-5_safe ติดใจรูปแบบ แต่ตัดใจจาก Nuke ไม่ได้ เลยต้อง Mod รูปแบบหน้าตาเอามาใช้ คุณสมบัติทั่วไปก็ได้จากที่นี่ครับ http://www.thaiforummods.com ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
รุ่น: 6.4.2548 ขนาด: 4.35 Kb
เพิ่มเมื่อ: 06-เม.ย.-2005 ดาวน์โหลด: 779
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  blocks-Switch_Main-Menu 
รายละเอียด: blocks ที่ใช้ Java scrip ตั้งใจไว้ว่าจะทำให้เหมือน WinXP เวลาเราเข้า MyComputer นะครับ
แต่ไม่เป็นไรอย่างงี้ก็ OK! เมนูข้างในปรับแก้เพิ่มเติมกันเองนะครับ
เพราะส่วนใหญ่อ้างตัวแปรเฉพาะใน loEionE.nEt
รุ่น: 21-04-2548 ขนาด: 32 bytes
เพิ่มเมื่อ: 21-เม.ย.-2005 ดาวน์โหลด: 862
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  โปรแกรมอ่านเลขฐาน 2 
รายละเอียด: มีวันหนึ่ง ผมอยากแปลงตัวอักษรให้เป็นเลขฐาน 2 เลยใช้โปรแกรม Excel เขียนสูตรดูพอได้ค่า แต่ดูยาก!! พอดีน้องที่เชียงใหม่ เขต 5 ก็ลองเขียนเลยนำมาฝากให้ลองนำไปใช้กันดูนะ
รุ่น: 1.0 ขนาด: 17.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 03-ก.ย.-2005 ดาวน์โหลด: 803
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  LayoutFix 
รายละเอียด: Typing the text you have forgotten to switch keyboard layout? What to do? To type anew? No! We mark the text and push Ctrl-BackSpace. We enjoy outcome:) ถ้าเราพิมพ์หนังสืออยู่ดี ๆ แล้วคีย์บอร์ดยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาที่เราต้องการ คงต้องลบแล้วพิมพ์ใหม่ ไม่ต้องทำอย่างงั้นอีกต่อไปแล้ว เพียงใช้โปรแกรมนี้ทำแถบดำคลุมข้อความที่ต้องการแล้วกด Ctrl-BackSpace เท่านี้ก็เรียบร้อย
รุ่น: 1.4 ขนาด: 157.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 13-พ.ย.-2005 ดาวน์โหลด: 772
ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า:

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที