Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19178 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10406 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2795 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2146 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2098 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2080 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1925 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1771 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1686 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1673 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมดหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

กลุ่ม : หน้าแรก / รวม - โปรแกรม


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ความนิยม(มากไปน้อย)


  โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด: สามารถสั่งจัดตารางสอนได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และ สามารถจัดเองได้ด้วยมือ โดยมีระบบช่วยเหลือมากมาย จัดง่าย ๆ ด้วยคน ๆ เดียว ใช้เวลาจัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง แก้ไขตารางสอนง่าย ๆ พิมพ์สะดวก สบาย
การจัดการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านต้องดำเนินการกรอกข้อมูลตามลำดับ เมนู คือ
1. กรอกข้อมูลกลุ่มสาระ
2. ตามด้วย ข้อมูลอาจารย์
3. ข้อมูลแผนการเรียน
4. ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
5. ข้อมูลชั้นเรียน
6. ข้อมูลวิชาเรียน
7. ข้อมูลโรงเรียน

นายบุญมี มุคสิงห์
จากเว็บไซต์ http://www.phetlakorn.com/firstpage.php?sch=plk
รุ่น: 3.0 ขนาด: 1 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-พ.ค.-2007 ดาวน์โหลด: 19178 คะแนน: 8.0 (146 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด | ความเห็น (1)

  โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด: ปรับปรุงล่าสุด เปิดทดลองใช้งานแล้วที่ eoffice.thaitumhost.com
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หรือสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายในการจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตให้บุคลากรในองค์กร สามารถทำงานจาก ระยะไกล หรือ ในตำแหน่งใดๆในสำนักงานได้โดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ทำงานของพนักงาน ผู้นั้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกลับได้ลอดเวลา
กิจกรรมที่ดำเนินการ อยู่ในสำนักงานแบ่งกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
 1. การจัดทำเอกสาร
 2. การนัดหมาย
 3. การนำเสนอข้อมูล
 4. การบันทึกข้อมูล
 5. การรับส่งเอกสาร
 6. การลงทะเบียนเอกสาร
 7. การดำเนินการตามเอกสาร
 8. การติดตามเอกสาร และการดำเนินการ
 9. การเรียกใช้ข้อมูล
 10. การติดต่อบุคลากร ทั้งภายนอก และภายในองค์กร
 11. การตรวจสอบกระบวนการ
 12. กิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน
ในระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลข เขต 1 ได้แบ่งระบบออก ดังนี้
 1. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน -> เสร็จแล้ว
 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ -> เสร็จแล้ว
 3. ระบบจองห้องประชุม -> เสร็จแล้ว
 4. ระบบจองรถส่วนกลาง -> เสร็จแล้ว
 5. ระบบยื่นใบลากิจ ป่วย -> เสร็จแล้ว
 6. ระบบบริหารองค์กร -> เสร็จแล้ว
 7. ระบบฝากข้อความ -> เสร็จแล้ว
 8. ระบบนัดหมาย -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
 9. ระบบมอบหมายและติดตามงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
 10. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
รุ่น: Version2.1 ขนาด: 2.99 MB
เพิ่มเมื่อ: 13-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 10406 คะแนน: 8.0 (81 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  TMPGEnc 2.5 
รายละเอียด: แปลง VCD karaoke เป็น MP3 มาใช้งานกันเถอะ
1.ดับเบิลคลิกที่ TMPGEnc รอสักครู่คลิกปุ่ม OK จากหน้าจอต้อนรับ > จากนั้นเป็นหน้าจอกำหนดรายละเอียดของโปรแกรม คลิก Cancel ไปเลย
2.ใส่แผ่น VCD karaoke คลิกเมนู File > MPEG Tools
3.คลิกแท็บ De-multiplex แล้วคลิกปุ่ม Browse เพื่อหาชื่อไฟล์ *.dat จากแผ่น VCD
4.เลือกไดรฟ์ซีดีรอมที่ Look in : เลือกโฟลเดอร์ MPEGAV , Files of type : เป็น All files(*.*) , เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น AVSEQ01 แล้วคลิกปุ่ม Open
5.กลับมาที่แท็บ De-multiples คลิกที่ audio_stream 0x00 เพื่อแยกเอาเฉพาะเสียง , คลิก Run
6.เมื่อปรากฎหน้าต่าง Save เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์เสียง (*.mp2) ช่อง File name ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ได้ คลิก Save
7.โปรแกรมจะเริ่มทำงานจนเสร็จ คลิก Close
8.กลับมาหน้าต่างหลักของโปรแกรม ในช่อง Stream type เลือก ES (Audio only) เสร็จแล้วในช่อง Audio source ให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกชื่อไฟล์ mp2 ที่เราสร้างไว้
9.คลิกเมนู File > Output to file > WAVE fle
10.จะปรากฎหน้าต่าง Save As คลิกปุ่ม Setting และในช่อง Format ให้เลือกที่ MPEG Layer-3 คลิกปุ่ม OK
11.เสร็จแล้วโปรแกรมจะให้เราบันทึกชื่อไฟล์เพลงที่ได้ > ตั้งชื่อไฟล์ > คลิกปุ่ม Save รอจนโปรแกรมแปลงไฟล์จนเสร็จ
++ลองเปิดเพลงที่ได้จากโปรแกรม WinAmp ดูซิ ได้เป่า!! คราวนี้ก็นำไปเขียนลงแผ่นซีดี ไว้ฟังกันนะครับ!!
รุ่น: 2.511.51.1 ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 2795 คะแนน: 3.5 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  swishv2.0keygencore 
รายละเอียด: โปรแกรมเสริม SWiSH ใช้สร้างโลโก้ Flash มีรูปแบบตัวอย่างด้วย
1. ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ไว้
2. ดับเบิ้ลคลิก swishv2.0keygencore
++ใช้สร้าง code ใช้ใน SWiSH
รุ่น: V.2.0 ขนาด: 9 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-พ.ย.-2004 ดาวน์โหลด: 2098
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  SWiSH 
รายละเอียด: โปรแกรมสร้างโลโก้ Flash มีรูปแบบตัวอย่างด้วย
1. ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งโปรแกรมตามระบบ (แต่อย่าเพิ่งเปิดใช้โปรแกรม)
2. ไปดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมชื่อ swishv2.0keygencore.zip
++เพราะโปรแกรม SWiSH ใช้งานได้ 15 วัน
รุ่น: V.2.0 ขนาด: 4 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-พ.ย.-2004 ดาวน์โหลด: 2080 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  Server shoutcast-1-8-0-windows 
รายละเอียด: โปรแกรมสร้างสถานีวิทยุออนไลน์บนเว็บไซต์ของคุณง่าย!! เป็นปล๊กอินของวินแอมป์ทำให้สามารถเปิดสถานีออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไชต์ได้
1.ดาวน์โหลดได้แล้วทำการลงปลั๊กอินของ WinAmp โดยคลิก Next (โดยโปรแกรมลงปลั๊กอินดาวน์โหลดได้ที่ http://www.toksclub.in.th/download/shoutcast-dsp-1-8-0-windows.exe)
2.หลังลงโปรแกรมทั้ง 2 เสร็จ
3.เปิดโปรแกรม WinAmp แล้วเลือกไปที่ option > Preference หรือ รูปแบบ > ตัวเลือก(สำหรับเมนูภาษาไทย)
4.เลือกที่ DSP/Effect (ผลกระทบ) แล้วเลือก SHOUT cast แล้วคลิกปุ่ม Edit (แก้ไข) จากนั้นปิด winamp แล้วเปิด winamp ใหม่อีกครั้งจะมีหน้าต่างของ SHOUTcast source สามารถปรับความถี่เสียงที่จะส่งออกได้เลย
++ทีนี้ ไปตั้งเวิร์ฟเวอร์กัน
Start > Program > SHOUTcast DNAS(GUI) หน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาแล้วกด Hide Monitor ไปก่อน คลิก server และเปิดโปรแกรม winamp แล้วคอนเน็กต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งเอาไว้ให้กด connect แล้วเปิดเพลงได้เลยครับ!!
++สังเกตดูปุ่ม connect เมื่อกดแล้วปุ่มจะเปลี่ยนเป็น Disconnect และจะมีจำนวนข้อมูลที่ส่งออกไปกี่ไบต์ (ถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้ว)
++แจ้งให้ลูกข่ายเปิดฟังที่ http://(IP ของเรา):8000
++เมื่อลูกข่ายเข้าแอดเดรสที่กำหนดแล้ว กดฟังที่ Listen
รุ่น: 1.8.0 ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 25-ก.ย.-2004 ดาวน์โหลด: 1771 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ActiveShow_Java 
รายละเอียด: โมดูล ActiveShow_Java ปรับปรุงจาก ActiveShow By: Anon Sudsai From: http://www.lerdsin.go.th
เพื่อใช้งานในเว็บไซต์นี้ครับ
1. สามารถ Upload ไฟล์รูปภาพประกอบจำนวน 3 รูป ขนาด 100x75
2. ใช้ Java แสดงรูปภาพประกอบสไลด์โชว์
3. สามารถกรอกรายละเอียด ในลักษณะของข่าว, ประชาสัมพันธ์ หรือ กิจกรรม และชื่อผู้เขียน
4. ลบ, แก้ไข, เพิ่ม ด้วยเมนู admin
++Mod. By Monthol Promsanthie From: http://web.loei1.go.th
รุ่น: 1.03 ขนาด: 3 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-พ.ย.-2004 ดาวน์โหลด: 1686 คะแนน: 1.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  SkinnerToo 
รายละเอียด: สร้างสกิน Winamp ในแบบของคุณเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อ SkinnerToo แล้วแตกไฟล์ออกและติดตั้งโปรแกรม
วิธีใช้งาน::
1.เลือก Target Skin ให้ตรงกับเวอร์ชั่นของ WinAmp
2.คลิก Load เลือกรูปที่ต้องการทำเป็น skin
3.หลังได้รูปแล้วปรับแต่งขนาดของภาพจากคำสั่ง Scale ปรับความสว่าง Brightness ปรับความคมชัด Contrast ปรับแต่งสีของส่วนประกอบอื่นเช่น Title Text, Text Color
4.เสร็จแล้วเลือก Make Skin เพื่อเพิ่มปุ่มต่าง ๆ ที่ใช้ใน Winamp
5.Save ไฟล์ที่ได้ไปไว้ที่ c:Program filewinampskin (หากต้องการเก็บไฟล์ไว้แก้ไขบันทึกด้วยคำสั่ง Project)
6.เปิดโปรแกรม Winamp :: แล้วนำมาใช้งานโดยเลือกเมนู Skin Browser ในโปรแกรม Winamp เลือกชื่อ skin ที่คุณสร้างไว้
รุ่น: 2.08 ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 1673 คะแนน: 7.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  RegClean 4.1 
รายละเอียด: โปรแกรมทำความสะอาด Registry ในวินโดวส์
ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วจัดการระเบิดไฟล์ (Unzip) ของโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งบนเครื่อง
1.เพียงดับเบิลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม เท่านี้..โปรแกรมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
2.เมื่อโปรแกรมทำงานสักระยะหนึ่ง หากพลว่ามี Error เกิดขึ้น โปรแกรมจะหยุดการทำงานทันที พร้อมกับมีปุ่ม Fix Error ให้คุณคลิกปุ่ม Fix Error เพื่อให้โปรแกรมทำงานต่อจนเสร็จกระบวนการครับ
++หลังจากโปรแกรมทำความสะอาด Registry เสร็จเรียบร้อย คลิก Exit เพื่อออกจากโปรแกรม ง่ายๆ เท่านี้วินโดวส์อืดอาดของคุณจะกลับมากะปรี้กะเปร่าทั้นที !!
รุ่น: 4.1a ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 1593 คะแนน: 2.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  Restoration (Rest2514) 
รายละเอียด: กู้ไฟล์กลับถึงคุณจะลบไฟล์แบบถาวรไปแล้วก็ตาม หรือใช้คำสั่ง Empty Recycle bin แล้วก็ตามเถอะ
วิธีใช้งาน ::
1.ดาวน์โหลดมาแล้วคลิกเรียกโปรแกรม Rest2514
2.เลือก Drive ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม Search delete file (โปรแกรมจะทำการค้นหาไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไปแล้วและแสดงรายชื่อไฟล์เหล่านั้น
3.คลิกให้แถบสีเลือกไฟล์ที่ต้องการจะกู้กลับมา
4.เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วคลิกปุ่ม Restore by Copying โปรแกรมจะถามให้บันทึกไฟล์ที่ต้องการกู้ไปไว้ที่โฟล์เดอร์ไหน ได้ที่แล้วสั่งบันทึกได้เลยครับ
บางกรณีไฟล์ที่กู้มาได้อาจไม่สมบูรณ์ 100% นะ!! แต่ใช้ได้ผลกับไฟล์ที่เพิ่มถูกลบไปไม่นาน
รุ่น: 2.5.14 ขนาด: 1 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ต.ค.-2004 ดาวน์โหลด: 1460
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า:

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.33 วินาที